Video Bulan Oktober Pekan 1 – 4

  • Pertambahan

  • Pengurangan

Video Bulan September Pekan 1 – 4

  • Mengenal Nilai Tempat

  • Membandingkan Bilangan

Video Bulan Agustus Pekan 1 – 4

  • 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek
  • 4.1 Menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan
  • Membaca Nama Bilangan 1-10
  • Menulis lambang bilangan 1-10